കല്‍കി പുരാണം: അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത് - ചിത്രം

കല്‍കി പുരാണം

പുനര്‍ജന്മം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ – കല്‍കി

ജന്മാന്തരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജീവന്‍റെ യാത്ര ചരിത്രപരമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ശ്രീരാമന്റേയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റേയും പുനരവതാരം. വിവേകാനന്ദന്‍റെ പുനര്‍ജന്മം. 1970 ഏപ്രില്‍ 4ന് ജനിച്ച് ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ജീവിച്ച് തിരിച്ച് പോയതിന് ശേഷം 1971 ഡിസംബര്‍ 14-ാം തിയ്യതിയിലെ പുനര്‍ജന്മം. ആകെ ശ്ലോകങ്ങള്‍ 70. ആകെ വരികള്‍ 280. ആകെ പദങ്ങള്‍ 840.


Book Punarjanmam Cover


Download Book from Official Website Download Book from Flipkart

ദേവകാര്യം: ഏക ആരാധന – കല്‍കി


“ഹിന്ദു എന്നും സനാതന ധര്‍മം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ദേവകാര്യത്തില്‍ ഏക ആരാധന മാത്രം. ജാതികളില്ല, വിവേചനങ്ങളില്ല. ദേവങ്കലേയ്ക്ക് സ്വയം നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഏക ആരാധന മാത്രം. ക്ഷേത്രവും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം.” – കല്‍കി


Kalki says "in Devakarya there is only unique worship, no castes, no discriminations. Devotees pray only directly to Lords (Devankal). Temple is also for that purpose only." Temple Entry Proclamation. Devakaryam: Unique Worship.

കല്‍കി പുരാണം : അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത്

അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷിയും വിശ്വാമിത്ര മഹര്‍ഷിയും എഴുതിയ കല്‍കി പുരാണം. ശിവദേവന്റേയും പാര്‍വതി ദേവിയുടെയും ദിവ്യസംഭാഷണം.

മൂലസംസ്‌കൃത താളിയോലകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമല്ല. ആദിതമിഴ് വിവര്‍ത്തനം നാഡി താളിയോലകള്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ബുക്ക്‌ വര്‍ക്കുകള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. സംക്ഷിപ്തം വായിക്കുക


“പ്രകാശസ്വരൂപ ജ്യോതിര്‍മണ്ഡല വിഷ്ണുലോക സംരക്ഷണാധികാരി വിഷ്ണുദേവന്‍റെ സപ്തമാവതാരമായ ശ്രീരാമനും അഷ്ടമാവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണനും ദശമാവതാരമായ കല്‍കിയും ചരിത്രപരമായി തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തെ മനോഹരമായി കൂട്ടിയിണക്കി പ്രകാശസ്വരൂപ ജ്യോതിര്‍മണ്ഡല ശിവലോക സര്‍വ്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവദേവന്‍ പുരാതനകാലത്ത് ദശമാവതാര ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യതയോടെ ഔദ്യോഗികമായി പാര്‍വതി ദേവിയോട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്, ശിവദേവന്‍റെ ആജ്ഞയാല്‍ ധ്യാനത്തില്‍ ദര്‍ശിച്ച ഋഷിമാരായ അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും സംസ്കൃതത്തില്‍ എഴുതിയതിന്‍റെ ആദി തമിഴ് തര്‍ജ്ജമ, കാലം കരുതിവെച്ച മഹാത്ഭുതമായി പ്രശോഭിയ്ക്കുന്നു.

പൂര്‍വ്വാവതാര ശൃംഖലയില്‍, ചരിത്രപുരുഷനെന്ന് ലോകം സ്വീകരിച്ച വിവേകാനന്ദന്‍ എന്ന ആധുനിക നവോത്ഥാന നായകന്റെ രംഗപ്രവേശനം അതിമനോഹരമായി ഉള്‍ച്ചേര്‍ത്ത് അത്യന്താധുനിക പുരോഗതി കൈവരിയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തോട് ജന്മാന്തരങ്ങളെന്ന മഹാസമസ്യയുടെ ഗതിവിഗതികള്‍ പേരും ജനനതിയ്യതിയും താളിയോല വായിക്കുന്ന വയസ്സും മാതാപിതാക്കളുടെ പേരും ഉള്‍പ്പെടെ കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ ശിവദേവന്‍ ലോകത്തോട്‌ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു.”

– കല്‍കിനാഡി താളിയോലകളുടെ ചരിത്രം – വീഡിയോ

അഗസ്ത്യന്‍, വിശ്വാമിത്രന്‍ അഥവാ കൗശികന്‍, വസിഷ്ഠന്‍ മുതലായ മഹര്‍ഷിമാര്‍ എഴുതിയ മൂലസംസ്‌കൃത താളിയോലകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമല്ല. ആദിതമിഴ് വിവര്‍ത്തനം നാഡി താളിയോലകള്‍ എന്നും നാഡി ജ്യോതിഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.


കല്‍കി പുരാണം: അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത് - ചിത്രം

ലോകം 2033ന് മുമ്പായി – കല്‍കി | 18.11.1998ന് യുഗധര്‍മയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

World before 2033 by Kalki from Yagadharma dt. 18 Nov 1998
World before 2033 by Kalki from Yugadharma dt. 18 Nov 1998.

1998 നവംബര്‍ 18 ന് യുഗധര്‍മയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ലോകം 2033 നു മുമ്പായി” എന്നത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

വരാന്‍ പോകുന്ന മറ്റൊരു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്‍റെ ഭയാനകതയില്‍ നിന്നും ലോകത്തെ രക്ഷിയ്ക്കുകയത്രെ എന്റെ ജന്മോദ്ദേശ്യം.

കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കടലും, ഗര്‍ത്തങ്ങളാല്‍ ആവൃതമായ ഭൂമിയും, താണ്ഡവമാടുന്ന അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളും, കൊടുങ്കാറ്റും – അതെ, ലോകത്തിന് അഭിമുഖീകരിയ്ക്കാന്‍ വരാന്‍ പോകുന്ന നാളുകളിലേയ്ക്കായി, സര്‍വ്വേശ്വരന്‍ എല്ലാം തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടമാക്കിയതിന്റെ തിരിച്ചടി ലോകജനത അനുഭവിയ്ക്കാനിരിയ്ക്കുന്നതേയുള്ളൂ. മാറാരോഗങ്ങളാല്‍ പ്രാണവേദനയോടെ പിടയുമ്പോള്‍; ഒരു നേരമെങ്കിലും സുഖമായിരിയ്ക്കാന്‍, ഒരിത്തിരി ശാന്തി ലഭിയ്ക്കാന്‍ യാചിയ്ക്കും – ഇന്നലെകളില്‍ ഇല്ലെന്ന്, തങ്ങള്‍ തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ, ആ സര്‍വ്വേശ്വരനോട്‌.

കാലചക്രത്തിന്റെ ഈ യുഗമാകുന്ന അദ്ധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ പേജാകുന്നു, ഇപ്പോള്‍ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ദുരന്ത രംഗങ്ങളാല്‍ പൂരിതമായ ഈ അദ്ധ്യായം ലോക ജനതയ്ക്ക് അന്ത്യശാസനം നല്‍കും; ജഗദീശ്വരന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത യാതൊന്നും നിലനില്‍ക്കുവതല്ലായെന്ന്.

വിവിധ സ്വരൂപങ്ങളില്‍ സായൂജ്യത്തിനായി ആരാധിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളെ ചൊല്ലി, അധികാരത്തിന്‍റെ കൊടിയേന്തിയവര്‍ അങ്കത്തട്ടിലേയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍, രക്തപങ്കിലമാകും ജനതയുടെ ജീവിതമാകെ.

ശാന്തിയുടെ തീരങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആനയിയ്ക്കാമെന്ന് ഏറെ സ്തുതിഗീതങ്ങള്‍ ഉരുവിട്ടിരുന്ന മതനിയമങ്ങളെല്ലാം വളച്ചൊടിയ്ക്കപ്പെട്ട്, വ്യക്തികളുടെ മോഹസാഫല്യങ്ങള്‍ക്കായി അധര്‍മ്മത്തിന്റെ അന്തപുരങ്ങളില്‍ അധിവസിയ്ക്കവേ; സത്യത്തിന്റെ, സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരിറ്റു ദാഹ ജലത്തിനായി സര്‍വ്വേശ്വരനോട്‌ കേഴുമ്പോള്‍, ഉയര്‍ന്നു വരിക, പാടിപഠിച്ച ഈരടികളിലെ നിഷേധ ചിന്തയായിരിയ്ക്കില്ല; രക്ഷിയ്ക്കണേ എന്ന ഇടനെഞ്ചിന്റെ ആര്‍ത്തനാദമായിരിയ്ക്കും.

പ്രകൃതിയുടെ സംഹാര താണ്ഡവത്തില്‍ ശാസ്ത്രസമൂഹം വിറകൊള്ളുമ്പോള്‍; അകലെ, ധൂമകേതുവിന്റെ ശക്തിയേറിയ പ്രസരണങ്ങളാല്‍ പുതിയ രോഗങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കുമ്പോള്‍; അന്തരീക്ഷം വിഷമയമാകുമ്പോള്‍; ഒരു നേരത്തെ ശ്വസനത്തിന് ഓക്സിജന്‍ പോലും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോള്‍; ബോധ്യമാകും – കേമന്മാര്‍ എന്ന് മുദ്രകുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്കും ഈ കൊടിയ വിപത്തില്‍ നിന്നും തങ്ങളെ രക്ഷിയ്ക്കുവാന്‍ ആവില്ല എന്ന സത്യത്തെ.

അധികാരത്തിന്റെ അന്തര്‍ദാഹം സിംഹാസനങ്ങളില്‍ തന്നെ അന്തിയുറങ്ങാന്‍ ഭരണാധിപന്മാരെ പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുമ്പോള്‍ അകലെ, ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ അലയൊലി ആരംഭിച്ചിരിയ്ക്കും. ഒട്ടേറെ പ്രധാന വ്യക്തികള്‍ വധിയ്ക്കപെടാനിടയുള്ള യുദ്ധം ലോകചരിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തത്തെ മാറ്റിമറിയ്ക്കും.

നരകതുല്യമായ ജീവിതത്തിനിടയില്‍ വീര്‍പ്പുമുട്ടുമ്പോള്‍, മനസ്സിന്റെ അഗാധ തലങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന തേങ്ങലുകള്‍ക്ക് ജാതിയുടേയോ മതത്തിന്റേയോ ഗന്ധമുണ്ടാവില്ല. ആവശ്യം ഒന്നുമാത്രം – ഒരല്‍പം ശാന്തി.

രക്ഷയേകണേ സര്‍വ്വേശ്വരാ എന്ന്‍ അവരവരുടെ ആചാരങ്ങള്‍ക്കും ഭാഷയ്ക്കും അനുസൃതമായി, ഒരേ പ്രവാഹമായി ഉയരുമ്പോള്‍; കനിഞ്ഞരുളും ആ മഹാപ്രഭു, ഇത്തിരി ആശ്വാസം. അഹങ്കാരം അമര്‍ന്നടങ്ങുമ്പോള്‍, ലഭിയ്ക്കും, സ്നേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മള ഭാവങ്ങള്‍.

2033 നു മുമ്പായി ലോക ജനതയ്ക്കാകെ സംഭവിയ്ക്കാനിരിയ്ക്കുന്ന വിപത്തിനെ ഒഴിവാക്കാനത്രെ എന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം.
ഭരണം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി, ധര്‍മത്തെ അവലംബമാക്കി, ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധി എന്നതിന് പകരം ആരാധ്യയായ അമ്മയത്രെ ഭൂമിയെന്ന സ്നേഹസങ്കല്‍പ്പത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുമ്പോള്‍, ഒട്ടേറെ ഒഴിവാക്കാം – വിനാശകാരിയാം ദുരന്ത രംഗങ്ങളെ.

സത്യത്തെ അവലംബമാക്കിയുള്ള ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങളാല്‍ ജനതയുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ പുരോഗതിയിലേയ്ക്ക് – ഭോഗസാമ്രാജ്യം പടുത്തുയര്‍ത്തി സദാചാര നിഷ്ഠകളെ കാറ്റില്‍ പറത്തുന്ന കാലിക പ്രവണതകളെ ആട്ടിയകറ്റാനായി – ആനയിക്കുവാന്‍, ഭരണാധിപന്മാര്‍, ധര്‍മനിഷ്ഠരാവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലെര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍; വിപത്തുകളില്‍ നിന്നും ഒട്ടേറെ രക്ഷയേകാന്‍ കഴിയുമെന്ന്; മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു.

കേവല ഭൗതിക തൃഷ്ണ വിനാശകാരിയെന്ന് ഓര്‍ക്കുക.
നശ്വരങ്ങളായ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹകൂമ്പാരത്തിലേയ്ക്ക് എത്രതന്നെ ഊളിയിട്ടാലും, ലഭിയ്ക്കില്ല, ദു:ഖമല്ലാതെ – ആത്മശാന്തിയൊരിയ്ക്കലും.

 • Kalki Purana by Agastya: https://www.youtube.com/watch?v=3BcczVaYO1Q .
 • കല്‍കി-ബയോഡാറ്റയും ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളും : https://www.kalkipurana.com/ml/bio-data/ .
 • നാഡി താളിയോലകളുടെ ചരിത്രം: https://www.youtube.com/watch?v=ikfkRIiYnXw .
 • വിവേകാനന്ദന്‍ പുനരവതരിച്ചു‍: https://www.youtube.com/watch?v=fYp1ozFVW00 .
 • Political Chapter: https://www.youtube.com/watch?v=FOE8ItHjuV4 .
 • ചൈതന്യം ജ്യോതിഷത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു: https://www.youtube.com/watch?v=N68TyqYaxx4 .
 • പുനര്‍ജന്മത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളിതാ….: https://www.youtube.com/watch?v=uDuOAewfOKc
 • kalkipuri.com, kalkipuarana.com, www.kalki.me
World Before 2033 by Kalki from scanned copy of Yugadharma dt. 18 Nov 1998
World Before 2033 by Kalki from scanned copy of Yugadharma dt. 18 Nov 1998

പുനര്‍ജന്മം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ – കല്‍കി

ജന്മാന്തരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജീവന്‍റെ യാത്ര ചരിത്രപരമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ശ്രീരാമന്റേയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റേയും പുനരവതാരം. വിവേകാനന്ദന്‍റെ പുനര്‍ജന്മം. 1970 ഏപ്രില്‍ 4ന് ജനിച്ച് ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ജീവിച്ച് തിരിച്ച് പോയതിന് ശേഷം 1971 ഡിസംബര്‍ 14-ാം തിയ്യതിയിലെ പുനര്‍ജന്മം. ആകെ ശ്ലോകങ്ങള്‍ 70. ആകെ വരികള്‍ 280. ആകെ പദങ്ങള്‍ 840.


Book Punarjanmam Cover


Download Book from Official Website Download Book from Flipkart
Kalki is the 10th incarnation of Lord Vishnu and founder of Kalkipuri estd. in 2001 at His birth place.

ചിത്രങ്ങള്‍

കല്‍കി അവതാരം- ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍, ചിത്രങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍…..

Book Punarjanmam Cover


 

 

kshemarashtram-kalki 750x410px

കല്കിഉടെ സന്ദേശം : ബ്രഹ്മ-ശിവ-വിഷ്ണു

കല്‍കിയുടെ സന്ദേശം : ബ്രഹ്മ-ശിവ-വിഷ്ണു യഥാര്‍ത്ഥ വസ്തുതകള്‍

കല്‍കിയുടെ സന്ദേശം : അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി, വിശ്വാമിത്ര മഹര്‍ഷി.

കല്‍കിയുടെ സന്ദേശം : ശ്രീരാമന്‍, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍.

കല്‍കി പുരാണം-പുസ്തകം

കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര പ്രാര്‍ത്ഥനാ മണ്ഡപ നിര്‍മ്മാണം 2017 മെയ്‌ 18

കല്‍കിയുടെ ഫോട്ടോ

കല്‍കിയുടെ ഫോട്ടോ-28-ാംവയസ്സില്‍. 1998

കല്‍കിയുടെ സന്ദേശം : ബ്രഹ്മ-ശിവ-വിഷ്ണു യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രം ലഭ്യമല്ല

നിലവിളക്ക് : പ്രാണികള്‍ കടക്കാത്ത അടപ്പുള്ളത്.

കല്‍കിയുടെ ഫോട്ടോ

കല്‍കിയുടെ ഫോട്ടോ

സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍

കല്‍കിയുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍

കല്‍കിയുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍

തൂക്കുവിളക്ക് : പ്രാണികള്‍ കടക്കാത്ത അടപ്പുള്ളത്

കല്‍കിയുടെ സന്ദേശം: സന്തുലിതമാകുന്നു ധര്‍മ്മം

ദ്രൗപദീപതി അര്‍ജ്ജുനന്‍ മാത്രം-കല്‍കി. ജന്മഭുമി 2010 Sep 21

നാഡി താളിയോലകള്‍ (നാഡി ജ്യോതിഷം)-Page 77, വനിത. May 1-14, 2010

നാഡി താളിയോലകള്‍ (നാഡി ജ്യോതിഷം)-Page 78, വനിത. May 1-14, 2010

നാഡി താളിയോലകള്‍ (നാഡി ജ്യോതിഷം)-Page 80, വനിത. May 1-14, 2010

നാഡി താളിയോലകള്‍ (നാഡി ജ്യോതിഷം)-മാതൃഭൂമി. 2012 ജനുവരി 22

kalki avatar malayalam books

പുസ്തകങ്ങള്‍

പുനര്‍ജന്മം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാം.  യഥാര്‍ത്ഥ കല്‍കി പുരാണം: അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷിയും വിശ്വാമിത്ര മഹര്‍ഷിയും എഴുതിയത് (ശിവദേവ-പാര്‍വതിദേവി ദിവ്യസംഭാഷണം). ദ്രൗപദീപതി അര്‍ജ്ജുനന്‍ മാത്രം-ശ്രീകൃഷ്ണന്‍. യഥാര്‍ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതം പ്രഥമഘട്ട സുപ്രധാന രംഗം. ഗാന്ധാരിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും തുടങ്ങിയ കല്‍കി അവതാര പുസ്തകങ്ങള്‍ സൗജന്യമായി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം….


പുനര്‍ജന്മം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ – കല്‍കി

ജന്മാന്തരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജീവന്‍റെ യാത്ര ചരിത്രപരമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ശ്രീരാമന്റേയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റേയും പുനരവതാരം. വിവേകാനന്ദന്‍റെ പുനര്‍ജന്മം. 1970 ഏപ്രില്‍ 4ന് ജനിച്ച് ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ജീവിച്ച് തിരിച്ച് പോയതിന് ശേഷം 1971 ഡിസംബര്‍ 14-ാം തിയ്യതിയിലെ പുനര്‍ജന്മം. ആകെ ശ്ലോകങ്ങള്‍ 70. ആകെ വരികള്‍ 280. ആകെ പദങ്ങള്‍ 840.


Book Punarjanmam Cover


Download Book from Official Website Download Book from Flipkart

ദേവകാര്യം: ഏക ആരാധന – കല്‍കി

“ദേവകാര്യത്തില്‍ ഏക ആരാധന മാത്രം. ജാതികളില്ല, വിവേചനങ്ങളില്ല. ദേവങ്കലേയ്ക്ക് സ്വയം നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഏക ആരാധന മാത്രം. ക്ഷേത്രവും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം.” – കല്‍കി


ദേവകാര്യം: ഏക ആരാധന - കല്‍കി. Part 1. 1920x1508px. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം. ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഭക്തര്‍ക്കും അനുവാദമുണ്ട്.


Download Page 1 (300ppi RGB A4 28x22cm)

ദേവകാര്യം: ഏക ആരാധന - കല്‍കി. Part 2. 1920x1508px. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം. ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഭക്തര്‍ക്കും അനുവാദമുണ്ട്.


Download Page 2 (300ppi RGB A4 28x22cm)

കല്‍കി പുരാണം : അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷിയും വിശ്വാമിത്ര മഹര്‍ഷിയും എഴുതിയത്

kalki puranam

ഭഗവാന്‍ ശിവന്റേയും പാര്‍വതി ദേവിയുടെയും ദിവ്യസംഭാഷണം. മൂലസംസ്‌കൃത താളിയോലകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമല്ല. ആദിതമിഴ് വിവര്‍ത്തനം നാഡി താളിയോലകള്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

പുതിയ പതിപ്പിന്റെ വര്‍ക്കുകള്‍ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓണ്‍ലൈനായി പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍ വായിയ്ക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


യഥാര്‍ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതം പ്രഥമഘട്ട സുപ്രധാന രംഗം. – കല്‍കി

 

ശ്രീരാമന്‍- ബുക്ക്‌ കവര്‍

ഓണ്‍ലൈനായി വായിക്കുക

കര്‍ത്തവ്യനിര്‍വ്വഹണത്തിന് വരദാനം നല്‍കുവാന്‍ പാടില്ല. ശ്രീരാമന്‍ തുടര്‍ന്നു. യുദ്ധത്തില്‍ സഹായിച്ചു എന്നതിന് ഒരിക്കലും രാജമഹിഷിയ്ക്ക് വരദാനം നല്‍കുവാന്‍ മഹാരാജാവിന് അധികാരമില്ല. പതിയുടെ പ്രാണന്‍ രക്ഷിച്ചതിന് പത്നിയ്ക്കും വരം നല്‍കേണ്ടതില്ല. കാരണം രണ്ടും കര്‍ത്തവ്യമാകുന്നു.

“യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ രാജാവും രാജമഹിഷിയും പ്രജ തന്നെയാകുന്നു. പ്രജകള്‍ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി രാജാവിനേയും രാജമഹിഷിയേയും അവരോധിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം. രാജമഹിഷിയുടെ അവസരോചിതമായ സഹായം രാജാവിന്റെ പ്രാണരക്ഷക്കും തന്മൂലമുള്ള യുദ്ധവിജയത്തിനും കാരണമായെങ്കിലും, അതിന്റെപേരില്‍ രാജാവ് ഒരിക്കലും രാജമഹിഷിക്ക് അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റാമെന്ന വരദാനം നല്‍കാന്‍ പാടില്ല. കാരണം രാജാവിനെ രക്ഷിച്ച് യുദ്ധത്തില്‍ വിജയിക്കുവാന്‍ അവസരമൊരുക്കിയെന്നത്, ഫലത്തില്‍ , പ്രതിയോഗിയില്‍നിന്നും സ്വന്തം രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കല്‍കൂടിയാകുന്നു. അവ ഏതൊരു പ്രജയുടേയും കര്‍ത്തവ്യമാകുന്നു. അതിനായി രാജാവൊരിക്കലും വരദാനം നല്‍കേണ്ടതില്ല. പകരം രാജമഹിഷിയുടെ അവസരോചിതമായ പ്രവൃത്തിയെ അംഗീകരിക്കണം. കൂടാതെ ധീരതയ്ക്കായി അര്‍ഹമായ സ്ഥാനാധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കുകയുംവേണം. കാരണം അപ്രകാരമുള്ള പ്രോത്സാഹനം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയില്‍ ഏതൊരു പ്രജയ്ക്കും തുല്യമായ സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാകുവാന്‍ സന്ദര്‍ഭമൊരുക്കുന്നു. മാത്രമല്ല പതിയുടെ പ്രാണരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും പത്നിയുടെ ധര്‍മ്മവുമാകുന്നു. ധര്‍മ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോള്‍ വരദാനം നല്‍കേണ്ടതില്ല. ഏതൊരു അഭീഷ്ടവും നിറവേറ്റാമെന്ന വരദാനം നല്‍കുവാന്‍ സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ അധികാരമില്ല എന്ന പരമപ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന കാര്യം രാജാവ് വിസ്മരിച്ചു. ഭഗവാന്‍ ശിവനും വിഷ്ണുവിനും ബ്രഹ്മാവിനും മാത്രമേ ഏതൊരു അഭീഷ്ടവും നിറവേറ്റാമെന്ന വരം നല്‍കുവാന്‍ അധികാരമുള്ളൂ. സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ യാതൊരുപ്രകാരത്തിലും അഹംഭാവത്താലുള്ള അജ്ഞതയെ ഉളവാക്കുന്ന യാതൊന്നും മാതൃകാപുരുഷനാകേണ്ടതായ രാജാവില്‍നിന്നും സംഭവിച്ചുകൂടാ.”

തെല്ലുനേരം സഭയെ – പ്രത്യേകിച്ച് ദശരഥനേയും രാജമഹിഷി കൈകേയിയേയും – ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീരാമന്‍ തുടര്‍ന്നു.

“സ്വന്തം ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചു എന്ന കാരണത്താല്‍ വ്യക്തിപരമായി രാജാവ് തന്നെ ഏതൊരു അഭീഷ്ടവും നിറവേറ്റാമെന്ന രണ്ട് വരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ , തീര്‍ച്ചയായും വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രം അത് നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പക്ഷേ വ്യക്തിക്ക് രാജാധികാരങ്ങളില്ല. രാജാവ് എന്ന സ്ഥാനത്തിനുമാത്രമേ അധികാരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.”


ദ്രൗപദീപതി അര്‍ജ്ജുനന്‍മാത്രം ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ . യഥാര്‍ത്ഥ ചരിതം കല്‍കി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

book draupadi

 

ഓണ്‍ലൈനായി വായിക്കുക

 

പങ്കുവെക്കുവാന്‍ ഇതൊരു വസ്തുവല്ലല്ലോ? അര്‍ജ്ജുനന്റെ പത്നിയല്ലേ? കൃഷ്ണന്‍ ചോദ്യശരങ്ങള്‍ എയ്തുതുടങ്ങി.

സ്വന്തം പത്നിയെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വീതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണോ സംസ്ക്കാരം? സ്വന്തം പത്നിയെ തന്റെ സഹോദരന്മാര്‍ക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നതാണോ സദാചാരം? മാതാവിന്റെ വാക്കുകള്‍പ്രകാരമെന്ന ന്യായീകരണത്തില്‍ ഇത്രയും ഹീനമായൊരു കാര്യത്തിന് കൂട്ടുനില്‍ക്കുന്നതാണോ യുധീഷ്ഠിരന്റെ ധര്‍മ്മവാദം? സ്വന്തം പത്നിയെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും പങ്കുവെക്കുന്നതാണോ അര്‍ജ്ജുനന്റെ ധീരത? അനുജന്റെ പത്നിയെ തങ്ങളുടേയും പത്നിയാക്കുന്നതാണോ യുധീഷ്ഠിരന്റേയും ഭീമന്റേയും മഹാത്മ്യം? ജ്യേഷ്ഠന്റെ പത്നിയെ തങ്ങളുടേയും പത്നിയാക്കുന്നതാണോ നകുലസഹദേവന്മാരുടെ സാന്മാര്‍ഗ്ഗീകത്വം? മരുമകളെ എല്ലാ മക്കള്‍ക്കും വീതിച്ചു നല്‍കലാണോ മാതാ കുന്തിയുടെ വൈശിഷ്ട്യത? സഹോദരന്മാരായ അനവധിപേര്‍ക്ക് പത്നിയായിരിക്കുന്നതാണോ ദ്രൗപദിയുടെ പാതിവ്രത്യം? ഇപ്രകാരമുള്ള സദാചാരവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂട്ടുനില്‍ക്കുന്നതാണോ ദ്രുപദരാജന്റെ ധര്‍മ്മനിഷ്ഠ?

സാധാരണ സദാചാര ജീവിതത്തിനുപോലും നിരക്കാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂട്ടുനില്‍ക്കുവാന്‍ അഷ്ടമാവതാരമായ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമില്ലാതെ എല്ലാവരും തലകുനിച്ചു.

“ദ്രൗപദി അര്‍ജ്ജുനന്റെ മാത്രം പത്നിയായും, യുധീഷ്ഠിരനും ഭീമനും അനുജന്റെ ഭാര്യയായും, നകുലനും സഹദേവനും ജ്യേഷ്ഠന്റെ പത്നിയായും ധാര്‍മ്മികമായി സ്ഥാനത്തിനും കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രായോഗികമായി യുക്തിപൂര്‍വ്വം തുല്യമായെടുക്കാം.” നീതിയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ കൃഷ്ണന്റെ വിധിപ്രസ്താവം ആര്‍ഷ ഭാരത സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ തിലകക്കുറിയായി.


ഗാന്ധാരിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും

ഗാന്ധാരി ഒരിക്കലും കണ്ണ്‌കെട്ടിയിട്ടില്ല, ശ്രീകൃഷണനുമായുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച്ചക്ക് ശേഷം. കല്‍കി യഥാര്‍ത്ഥ ചരിതം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

DOWNLOAD ഓണ്‍ലൈനായി വായിക്കുക

 

പതിയുടെ കൈ ഛേദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ , പതിയോടുള്ള ബഹുമാനത്താല്‍ പത്നിയും സ്വയം സ്വന്തം കൈ ഛേദിക്കുന്നതാണോ പാതിവ്രത്യം? കണ്ണ് കെട്ടി കാഴ്ചയെ മറച്ചാല്‍ എങ്ങനെ പത്നി, മാതാവ്, രാജമഹിഷി എന്നീ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കും? പ്രഥമദര്‍ശനത്തിലെ പ്രായോഗികവും യുക്തിഭദ്രവുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ വാണികള്‍ ഗാന്ധാരിയെ അജ്ഞതയില്‍നിന്നും കരകയറ്റി. ഗാന്ധാരി കണ്ണുകളുടെ കെട്ടഴിച്ചു.


ബുക്ക്‌ വര്‍ക്കുകള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു…..

കല്‍കി അവതാരം - വീഡിയോകള്‍

ദൃശ്യങ്ങള്‍

കല്‍കി അവതാരം : വീഡിയോകള്‍. അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയ ഭഗവാന്‍ ശിവന്റേയും പാര്‍വതി ദേവിയുടെയും ദിവ്യസംഭാഷണങ്ങളുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ കല്‍കി പുരാണം, കല്‍കിയുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ.

ഗവണ്‍മെന്‍റ് ലാഭത്തിനോ ജനക്ഷേമത്തിനോ? – Kalki – Part 1 & 2

പുരാതന നാഡിതാളിയോലകളുടെ (നാഡി ജ്യോതിഷം) ചരിത്രം

ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നമ്മുടെ അവകാശം -കല്‍കി

കല്‍കി അവതാരം നമ്മുടെ ദിവ്യവാണികളാല്‍ പ്രസിദ്ധമാകും – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയ കല്‍കി പുരാണം. ശിവദേവന്റേയും പാര്‍വതി ദേവിയുടെയും ദിവ്യസംഭാഷണം.

കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം: 2017 നവംബര്‍ 26. ദേവകാര്യം: ഏക ആരാധന. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം.

ദേവകി ടീച്ചര്‍ (06.10.1952 – 09.09.2017): ഇന്റര്‍വ്യൂ 2016 ഡിസംബര്‍ 15

വിവേകാനന്ദന്‍ കല്‍കിയായി പുനരവതരിച്ചു – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

കല്‍കി എകത്വത്തില്‍ നിലകൊള്ളുന്നു – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

കല്‍കി അജ്ഞതയകറ്റുവാന്‍ വന്നവന്‍ – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

കല്‍കി നമ്മേയും പാര്‍വതിയേയും സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചു – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

കല്‍കിപുരി സ്ഥലകേസില്‍ കല്‍കി വിജയിയ്ക്കും – ശിവദേവന്‍. 16/8/2008ന് കല്‍കി വിജയിച്ചു.

അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്. കല്‍കിയെക്കുറിച്ച് പുരാതന കാലത്ത് ശിവലോകത്തില്‍വെച്ച് ശിവദേവന്‍ പാര്‍വതി ദേവിയോട് അറിയിച്ചു: കല്‍കിപുരി സ്ഥലകേസില്‍ കല്‍കി വിജയിയ്ക്കും. 16/8/2008ന് കല്‍കി വിജയിച്ചു. (ആദി തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങള്‍: സിക്കളത് ആത്തിവഴി തെളിവുകിട്ടും (1):18:3. അര്‍ത്ഥം: സിക്കളത് = പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ (കേസ്), ആത്തിവഴി=സ്വന്തം സ്വത്ത് സംബന്ധമായുള്ള, തെളിവും കിട്ടും=അനുകൂലമായി പരിഹരിയ്ക്കപ്പെടും.).

2003ല്‍ കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണത്തിനിടയില്‍ കല്‍കിയുടെ അച്ഛന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മൂത്തമകനും സംഘവും ആസൂത്രിതമായി കൃത്രിമ രേഖയുണ്ടാക്കി (ആധാരം നമ്പര്‍: 1720/2001) കോടതിയില്‍നിന്നും താല്‍ക്കാലിക സ്റ്റേ നേടി കല്‍കിപുരിയെ കൈവശപ്പെടുത്തി നശിപ്പിച്ച് ക്ഷേത്രനിര്‍മ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസില്‍ [123/2003 & 26/2007 (206/2003)] 2008 ആഗസ്ത് 16ന് കല്‍കി വിജയിച്ചു. കല്‍കിപുരിയുടെ ആകെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം 58.472 സെന്റ് മാത്രം. 2013 മാര്‍ച്ച് 7ന് കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള നിര്‍മ്മാണാനുമതി ലഭിച്ചു.

വിഷ്ണുവും, നാം പാര്‍വ്വതി സമേതനായും കല്‍കിയില്‍ കുടികൊള്ളുന്നു – ശിവദേവന്‍

കല്‍കി ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തില്‍ ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിച്ചിരുന്നു – ശിവദേവന്‍

കല്‍കി രാമനും കൃഷ്ണനും വിവേകാനന്ദനുമായി അവതരിച്ചിരുന്നു – ശിവദേവന്‍

കല്‍കി ശ്രീരാമാവതാരത്തില്‍ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു – ശിവദേവന്‍

കല്‍കിയുടെ ജനന തിയ്യതി 1971 ഡിസംബര്‍ 14 – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

നാഡിജ്യോതിഷം: ദിലീപിന്റെ ‘ചന്ദ്രേട്ടന്‍ എവിടെയാ’ എന്ന സിനിമയില്‍


കല്‍കി അറിയിച്ചു "ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നമ്മുടെ അവകാശം"

ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നമ്മുടെ അവകാശം – കല്‍കി

ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുപ്രധാനമായ അവകാശമാണ് ഭരണാധികാരി എന്ന സ്ഥാനത്താല്‍ അനുവദിയ്ക്കുന്ന ക്ഷേമാധിഷ്ഠിത ഭരണം.” കല്‍കി

അനുഗ്രഹത്താല്‍, എനിയ്ക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ഭരണാധികാരി എന്ന സ്ഥാനത്താല്‍ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നടപ്പാക്കി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ശുദ്ധമായ വായു, വെള്ളം, ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാര്‍പ്പിടം, ചികിത്സ, വിദ്യാദ്ധ്യയനം, വൈദ്യുതി, വാഹനം, സാങ്കേതിക സൌകര്യങ്ങള്‍ (ഫോണ്‍, ടിവി, ഫ്രിഡ്ജ്‌, ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌, സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍…), ജോലി മുതലായവയെല്ലാം അവകാശമായി അതിനാല്‍ സൌജന്യമായി നികുതിരഹിത ഘടനയോടെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിയ്ക്കുവാനുള്ള സുരക്ഷിതത്തോടും സംരക്ഷണത്തോടുമൊപ്പം അനുവദിക്കുവാന്‍. സപ്തമാവതാര ശ്രീരാമനും അഷ്ടമാവതാര ശ്രീകൃഷ്ണനും അക്കാലത്ത് ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍പ്രകാരം നടപ്പാക്കി തെളിയിച്ചതും അതായിരുന്നു എന്ന് ഓര്‍മ്മിയ്ക്കുവാനുള്ള സമയമാണിത്. – #കല്‍കി

kshemarashtram-kalki 750x410px

2014 സപ്തംബര്‍ 15നും 2014 ഒക്ടോബര്‍ 17നും ബിജെപിയുടേയും ആര്‍എസ്എസിന്റേയും ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായ ചിതി മാസികയിലും കേസരി വാരികയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

Visit: Kesari Weekly of 17 Oct 2014: http://www.kesariweekly.com/e-weekly/2014/2014Oct17/index.html

photo of കല്‍കി അറിയിച്ച ക്ഷേമരാഷ്ട്രം -കേസരിയിലും ചിതിയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

ചരിത്ര സാക്ഷ്യം

പുരാതന കാലത്ത് അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയ കല്‍കിയുടെ മഹാശിവനാഡി രാഷ്ട്രീയ കാണ്ഡം (Poitical Chapter). ശിവദേവന്റേയും പാര്‍വതി ദേവിയുടേയും ദിവ്യസംഭാഷണം. സുപ്രധാന ആദിതമിഴ് ശ്ലോകങ്ങളുടേയും ഇംഗ്ലീഷ് വിവര്‍ത്തനത്തിന്റേയും വീഡിയോ. വായിച്ചത്: 2013 ജൂലായ് 4ന്. നാഡി റീഡര്‍: ശിവസാമി അരുള്‍ശിവ അറുമുഖം, വൈത്തീശ്വരന്‍കോവില്‍, തമിഴ്‌നാട് .

Kalki Purana Political Chapter written by Agastya

(Watch Video from 1:01:22)


ഗവണ്‍മെന്‍റ് ലാഭത്തിനോ ജനക്ഷേമത്തിനോ? – Kalki – Part 1 & 2

 

 

കല്‍കി പുരാണം: അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയത് - ചിത്രം

ഫോണ്ട്

മലയാളം അക്ഷരങ്ങള്‍ വായിയ്ക്കുവാന്‍ NotoSansMalayalam Font ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.

ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുവാന്‍….

 To install font in your computer: Download font and copy it. Then go to Control panel, open fonts folder and paste font.
NotosansMalayalam unicode font designed by Google.

കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം- വിലാസം

വിലാസം

കല്‍കിപുരി

എടവണ്ണപ്പാറ
മലപ്പുറം-673645
കേരളം, ഭാരതം.
ഫോണ്‍: +914832724372 / +91 4832108585,
ഇമെയില്‍: kalki@kalkipurana.com, web: www.kalki.me, www.kalkipuri.com, www.kalkipuritemple.com

Send a message

Google Map

Kalki says "in Devakarya there is only unique worship, no castes, no discriminations. Devotees pray only directly to Lords (Devankal). Temple is also for that purpose only." Temple Entry Proclamation. Devakarya: Unique Worship.

ഹൈന്ദവ ഏക ആരാധന കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍

“ഹൈന്ദവം എന്നും സനാതന ധര്‍മം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ദേവകാര്യത്തില്‍ ഏക ആരാധന മാത്രം. ജാതികളില്ല, വിവേചനങ്ങളില്ല. ദേവങ്കലേയ്ക്ക് സ്വയം നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഏക ആരാധന മാത്രം. ക്ഷേത്രവും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം.” – കല്‍കി


Kalki says "in Devakarya there is only unique worship, no castes, no discriminations. Devotees pray only directly to Lords (Devankal). Temple is also for that purpose only." Temple Entry Proclamation. Devakaryam: Unique Worship.


കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം: 2017 നവംബര്‍ 26


ഓം ശ്രീം ബ്രഹ്മദേവ ശിവദേവ വിഷ്ണുദേവ നമ: 

ഭാരതത്തില്‍, കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള എടവണ്ണപ്പാറ എന്ന ജന്മദേശത്ത് കല്‍കിയുടെ മാത്രം ഉടമസ്ഥതയിലും കൈവശത്തിലുമുള്ള കല്‍കിപുരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് (58.472 സെന്റ്) 2001ല്‍ സ്ഥാപിച്ച  കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം (കല്‍കിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാ മുറി) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.  2001 ല്‍ വാഴക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും VP 8/210 B എന്ന നമ്പര്‍ കല്‍കിയുടെ വീടിനും പ്രാര്‍ത്ഥനാ മുറിയ്ക്കും കൂടി ലഭിച്ചു. 2013 മാര്‍ച്ച് 7ന് ലഭിച്ച താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്‌ റിന്യൂ ചെയ്തു. 2016 ഫിബ്രവരി 5ന് താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ച് 2016 ജൂലായ് 8ന് പൂര്‍ത്തിയാക്കി. 2016 ആഗസ്ത് 3ന് കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന്, ഡോ. ഷൈന്‍. സി. ചിന്നന്‍ ( facebook.com/Shine-builders-120711364742644/ ) അനുവദിച്ച സ്ട്രക്ച്ചറല്‍ സ്റ്റബിലിറ്റി സെര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും നിയമപ്രകാരം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2016 സപ്തംബര്‍ 8ന് വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌  കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ അംഗീകരിച്ചു. ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാന്‍: ബിജു. പി.പി. തുടര്‍ന്ന്, കല്‍കിയുടെ വീട് (മനുഷ്യാലയം) പൂര്‍ണ്ണമായും പൊളിച്ച് ഒഴിവാക്കി. അതിനുശേഷം, മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കല്‍കിപുരി എന്ന പേരിലുള്ള വീടിന്റെ തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം കുറച്ച് ഇപ്പോള്‍ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന കല്‍കിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാ മുറി(കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം)യുടെ മാത്രം നികുതി നിശ്ചയിച്ച് തരുന്നതിനു വേണ്ടി വാഴക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചതിനെ അനുവദിക്കുകയും ആയതിന്‍പ്രകാരം കുറച്ച നികുതി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.


കല്‍കി അറിയിച്ചു “ദേവകാര്യത്തില്‍ ഏക ആരാധന മാത്രം. ജാതികളില്ല, വിവേചനങ്ങളില്ല. ദേവങ്കലേയ്ക്ക് സ്വയം നേരിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഏക ആരാധന മാത്രം. ക്ഷേത്രവും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം.”


ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം.
ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഭക്തര്‍ക്കും അനുവാദമുണ്ട്.

“ആശുപത്രികളിലും മരണവീടുകളിലും ആര്‍ത്തവ സമയത്തും ദേവങ്കലേയ്ക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിന് വിലക്കുകളില്ല. പക്ഷേ, ദേവാലയമെന്ന കെട്ടിടത്തില്‍ വന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം അശുദ്ധമാകുമെന്ന വിചിത്രവാദം ദുരുദ്ദേശ്യപരമാണ്.”

– കല്‍കി


ദേവകാര്യം: ഏക ആരാധന - കല്‍കി. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം. 1000x600px. ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഭക്തര്‍ക്കും അനുവാദമുണ്ട്.


kalkipuri temple Rules title in Malayalam

 1. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം : നട തുറക്കല്‍ : 3am-10pm (പിന്നീട് ദിവസം മുഴുവന്‍ ക്ഷേത്ര നട തുറക്കുന്നതാണ്). ജാതി മത ലിംഗ ആര്‍ത്തവ പുല പ്രായ വര്‍ണ്ണ ദേശ ഭേദമന്യേ ഭക്തര്‍ക്ക് വൃത്തിയോടെ 18 പടികള്‍ കയറി കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തിലെ (കല്‍കിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാമുറി) പ്രാര്‍ത്ഥനാ മണ്ഡപത്തില്‍ നിന്ന് ദേവങ്കല്‍ നിന്നുമുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി സദുദ്ദേശ്യപരമായി മാത്രം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു പോകാം.

 2. പരബ്രഹ്മത്താല്‍ സ്വയം ആവിര്‍ഭവിച്ച് (സ്വയംഭൂ) പ്രകാശസ്വരൂപത്തില്‍ (പഞ്ചഭൂതാത്മകമല്ല) ജ്യോതിര്‍മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്മലോക ശിവലോക വിഷ്ണുലോക വാസികളായ ജനിതകാധികാരി (Supreme Genetic Authority) ബ്രഹ്മദേവനും സര്‍വ്വാധികാരി പരമഗുരു (Supreme Organizing Authority and Supreme Preceptor) ശിവദേവനും സംരക്ഷണാധികാരി (Supreme Protection Authority) വിഷ്ണുദേവനും ആകുന്നു കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തിലെ (കല്‍കിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാമുറി) ആരാധനാ ദേവന്മാര്‍. ദേവങ്കല്‍, ദേവകാര്യം, ദേവവര്‍ഗ്ഗം, ദേവഹിതം, ദേവഭാഗം, ദേവസ്മരണ, ദേവന്മാര്‍ എന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാകുന്നു. ജാതി മത സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ യാതൊരു വിവേചനങ്ങളുമില്ലാതെ ദേവങ്കല്‍നിന്നുമുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ഭക്തര്‍ വന്ന് സദുദ്ദേശ്യപരമായി മാത്രം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു പോകുന്നതാണ് കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാ രീതി.

 3. പരബ്രഹ്മത്താല്‍ (സര്‍വം) അതാത് സ്ഥാനാധികാരപ്രകാരം സ്വയം ആവശ്യമായതെല്ലാം സമ്പൂര്‍ണ്ണതയോടെ അനുവദിച്ചതിനാല്‍ ദേവങ്കലേക്ക് ഭക്തരില്‍നിന്നും മറ്റാരില്‍നിന്നും മറ്റൊന്നില്‍നിന്നും യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ലായെന്നും ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പിലേക്ക് തങ്ങളാല്‍ സാധ്യമായത് ചെയ്യുക മാത്രമാണെന്നും വഴിപാടുകള്‍ പാടില്ലായെന്നും ക്ഷേത്രം എന്നത് വന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച് പോകുന്നതിന് മാത്രമായുള്ള സംവിധാനമാണെന്നും അറിയുക. ഭക്തിപോലും ഭക്തരുടെ ആവശ്യമാണ്. ദേവങ്കല്‍നിന്നുമുള്ള അനുഗ്രഹവും സംരക്ഷണവും ഭക്തരുടെ ആവശ്യവും അവകാശവുമാകുന്നു. ചൈതന്യത്താല്‍ ദേവങ്കലേക്കുള്ള കണക്ഷന്‍ അതിസൂക്ഷ്മനിര്‍വ്വഹണത്തിലൂടെ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം എന്ന സംവിധാനം കണക്ടിവിറ്റിക്കും റീചാര്‍ജിംഗിനുമുള്ളതാണ്, മൊബൈല്‍ ടവര്‍ പോലെ. ഓം ശ്രീം ബ്രഹ്മദേവ ശിവദേവ വിഷ്ണുദേവ നമ: എന്ന മന്ത്രജപം ദേവസ്മരണയ്ക്കാകുന്നു. ഒരേ പദങ്ങള്‍ കൃത്യതയോടെ നിരന്തരം സ്ഥിരമായി ആവര്‍ത്തിച്ച് ഉച്ചരിക്കുമ്പോള്‍ സ്മരണയില്‍ പ്രാധാന്യത്തോടെ നിലനില്‍ക്കും.

 4. വിഗ്രഹം: കല്‍കി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. വിഗ്രഹത്തെയല്ല ആരാധിക്കുന്നത്, ദേവങ്കലേയ്ക്കാകുന്നു. ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ, സ്തുതികളില്ലാതെ, മാനുഷിക പരികല്പനകളിലൂടെയുള്ള കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തലുകളില്ലാതെ, മനുഷ്യരേയും ഈ ഭൂമിയിലെ മറ്റ് ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങളേയും ആരാധിയ്ക്കാതെ, ദേവവര്‍ഗ്ഗങ്ങളെന്നപേരില്‍ പഞ്ചഭൂതാത്മക ശരീരത്തോടുകൂടിയ വിവിധ രൂപങ്ങളുടെ ആരാധനകളില്ലാതെ, പ്രകാശസ്വരൂപ ഘടനയോടെ സമുന്നത സ്ഥാനാധികാരങ്ങളുള്ള ദേവങ്കലേയ്ക്ക് മാത്രം സ്വരൂപസങ്കല്‍പ്പങ്ങളില്ലാതെ ഭക്തര്‍ നേരിട്ട് സ്വയം നിശബ്ദമായി സദുദ്ദേശ്യപരമായി മാത്രം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച് പോകുന്നതാകുന്നു കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത.

 5. ഭണ്ഡാരത്തിലൂടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി ആകെ നിശ്ചിത സംഖ്യ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള കരുതല്‍ ധനമായെത്തി ആവശ്യമായ സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളോടെ ക്ഷേത്ര നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായതിനുശേഷം, പിന്നീട്, ഓരോ വര്‍ഷവും കൃത്യമായ സമയത്ത് നിശ്ചിത തീയ്യതിക്കുള്ളില്‍ മാത്രം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് (ഉദാ: നവംബര്‍-‍ഡിസംബര്‍) പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഭക്തരെ അറിയിച്ച് പ്രസ്തുത വര്‍ഷത്തെ ക്ഷേത്ര ചെലവുകള്‍ക്കുള്ള പണം ഭക്തര്‍ക്ക് ഭണ്ഡാരത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനയായി സമര്‍പ്പിക്കാവുന്ന രീതിയാണ് കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം സംബന്ധിച്ച കല്‍കിയുടെ (Kalki) അന്തിമ തീരുമാനം. ക്ഷേത്ര ചെലവുകള്‍ക്കുള്ളത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂവെന്ന നിബന്ധനക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

 6. പരബ്രഹ്മം (സര്‍വ്വം) എല്ലാം ആകുന്ന ഏകവും സമ്പൂര്‍ണ്ണവും സ്വതന്ത്രവും സമുന്നത സര്‍വ്വാധികാരസ്ഥാനവുമായതിനാല്‍ പരബ്രഹ്മമല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല. ഭിന്നമല്ലാത്തതിനാല്‍ പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥനയും ആരാധനയും ആവശ്യമില്ല. സ്വയം വ്യക്തതയാണ് അനുയോജ്യം. പരബ്രഹ്മം സ്വയം ഭിന്നം എന്ന തലത്തില്‍ നിലകൊള്ളുന്നതാകുന്നു സൃഷ്ടി. നാമാകുന്ന സര്‍വ്വാധികാര പരബ്രഹ്മ സമഷ്ടി ഞാനാകുന്ന പരിമിതാധികാര വ്യഷ്ടിയായി നിലകൊള്ളുന്ന സാങ്കേതികതയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ കാതല്‍.

 7. പ്രകാശസ്വരൂപ ഘടനയില്‍ (പഞ്ചഭൂതാത്മകമല്ല) ജ്യോതിര്‍മണ്ഡല ബ്രഹ്മ ശിവ വിഷ്ണു ലോകങ്ങളിലെ ജനിതകാധികാരി ബ്രഹ്മദേവനും സര്‍വ്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവദേവനും സംരക്ഷണാധികാരി വിഷ്ണുദേവനും യഥാക്രമം സഹധര്‍മ്മിണിമാരും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായ സരസ്വതിദേവിയും പാര്‍വതിദേവിയും ലക്ഷ്മിദേവിയും പരബ്രഹ്മത്താല്‍ സ്വയം ആവിര്‍ഭവിച്ചവരും (സ്വയംഭൂ) ഔദ്യോഗിക നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി മാത്രം [ജനിതകം, ക്രമം, സംരക്ഷ – Genetic. Organize. Protect (G.O.P.)] നിലകൊള്ളുന്നവരുമാകുന്നു. ദേവിമാര്‍, ദേവതകള്‍ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇതാകുന്നു. ‍ദേവിമാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ആരാധന ആവശ്യമില്ല. ദേവീദേവന്മാരുടെ പ്രകാശസ്വരൂപത്തിലുള്ള (പഞ്ചഭൂതാത്മകമല്ല) യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രം ഈ ഭൂമിയില്‍ ലഭ്യമല്ല.

 8. ഏതൊരു ഭക്തനേയോ ഭക്തയേയോ ആണ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നടപ്പില്‍വരുത്തുവാനുള്ള പൂര്‍ണ്ണപരമാധികാരം സര്‍വ്വദാ ദേവങ്കല്‍ മാത്രമാകുന്നു. ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചവര്‍ക്കോ ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പുകാര്‍ക്കോ മറ്റാര്‍ക്കോ അതില്‍ ഇടപെടുവാന്‍ യാതൊരു കാരണവശാലും അധികാരമില്ല. ദേവങ്കലേയ്ക്കുള്ള വിനയവും അനുസരണയുമാണ് ക്ഷേത്രനടത്തിപ്പിന് ആവശ്യം. ആര്‍ക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങള്‍ ലഭിയ്ക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവരില്‍നിന്നും പണവും ദ്രവ്യങ്ങളും വഴിപാടുകളെന്നപേരില്‍ മുന്‍കൂട്ടി വാങ്ങിവെയ്ക്കുവാന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ അധികാരമില്ല. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലും വിഗ്രഹവും ക്ഷേത്ര പരിസരവും വൃത്തിയോടെയായിരിയ്ക്കണം. മത്സ്യമാംസാദികള്‍ പാടില്ല.

 9. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ സുഗന്ധത്തിനുവേണ്ടി ശുദ്ധമായ ചന്ദനതൈലം ഒരു പാത്രത്തില്‍ ഒഴിച്ച് അതിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ചൂരല്‍ വടികള്‍ മുക്കിവെയ്ക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ ചന്ദനതൈലവും ചൂരല്‍വടികളും മാറ്റി പുതിയത് ഉപയോഗിയ്ക്കണം. ഒരു ജീവിയുടെ വിസര്‍ജ്ജ്യമായ ചാണകം ചേര്‍ക്കുന്നതിനാലും പുകയുണ്ടാകുന്നതിനാലും ചന്ദനത്തിരികള്‍ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ പാടില്ല (ചാണകം മനുഷ്യാലയങ്ങളില്‍ മാനുഷിക കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണെങ്കിലും ദേവാലയങ്ങളില്‍ ദേവകാര്യത്തില്‍ ജീവികളുടെ മത്സ്യം, മാംസം, രക്തം, നെയ്യ്, വിസര്‍ജ്ജ്യം തുടങ്ങിയവ കര്‍ശനമായും പാടില്ല).

 10. മനുഷ്യ ദേഹ സമാനമായതിനാല്‍ മത്സ്യമാംസങ്ങള്‍ കഴിയ്ക്കുന്നവരെ കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രകാര്യ നിര്‍വ്വഹണങ്ങള്‍ക്കുള്ള അതാത് സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിയമിക്കുവാന്‍ പാടില്ല. കൃത്യതയോടെ ദേവഹിതപ്രകാരം യഥാര്‍ത്ഥ  ക്ഷേത്രകാര്യം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ഭക്തരില്‍ നിന്നും വ്യക്തികളില്‍ നിന്നുമുള്ള സഹകരണത്തിനും പങ്കാളിത്തത്തിനും ഒരു ഘട്ടംവരേയ്ക്കും പരിധികളും പരിമിതികളുമുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ ദേവങ്കല്‍ നിന്നും അനുവദിയ്ക്കുന്നപ്രകാരം നിലവില്‍ ലഭ്യമായ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് സാധ്യമാകുന്ന രീതിയില്‍ ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പില്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുകയാണ് എന്നതും പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു. ഭക്തര്‍ക്ക്‌ കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ന് സദുദ്ദേശ്യപരമായി മാത്രം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു പോകുന്നതിന് യാതൊരു വിലക്കുകളുമില്ല. സദുദ്ദേശ്യപരമായി ജീവിയ്ക്കുന്ന വിവാഹിതരും അവിവാഹിതരുമായ നന്മയും നിഷ്ക്കാമ സേവന സന്നദ്ധതയുമുള്ള നല്ല മനുഷ്യരെ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയ്ക്കനുസരിച്ച് യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രം അതാത് സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് നിയമിയ്ക്കുന്നതാണ്.

 11. പ്രാണികള്‍ കടക്കാത്ത അടപ്പുള്ള ഓട്ടുവിളക്കാണ് (Insect Free Bronze Oil Lamp. Patent Pending. Design Patent No.225592 and Newly Modified Design Patent Protected.) ജന്മദേശത്തെ കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ഓട്ടുവിളക്കില്‍ ശുദ്ധമായ എള്ളെണ്ണയും പഞ്ഞിത്തിരിയും മാത്രമേ ഉപയോഗിയ്ക്കുവാന്‍ പാടുള്ളൂ. യാതൊരു കാരണവശാലും യാതൊരു കാലത്തും  നെയ്യ് കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലില്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്.

 12. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ യാതൊരുവിധ പൂജകളും പാടില്ല, ആര്‍ക്കും പൂജ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതുമല്ല. ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം നടത്തിയതിനുശേഷം, കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവില്‍ മാനേജര്‍ കൃത്യ സമയത്ത് ക്ഷേത്രം നട തുറക്കുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മേല്‍നോട്ടം വഹിയ്ക്കുന്നു. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരില്‍ ആര്‍ക്കും പ്രത്യേകതകളില്ലെങ്കിലും, അതാത് സ്ഥാനാധികാരങ്ങളുടെ ഗൗരവം ഓരോ വ്യക്തിയും നിലനിര്‍ത്തിയിരിയ്ക്കണം.

 13. ഓം ശ്രീം ബ്രഹ്മദേവ ശിവദേവ വിഷ്ണുദേവ നമ: എന്ന മന്ത്രം ഭക്തര്‍ക്ക് സ്വയം ജപിക്കുവാനുള്ളതാകുന്നു എന്ന ദേവങ്കല്‍നിന്നുമുള്ള ഔദ്യോഗിക തീരുമാനത്തിന് എല്ലാക്കാലവും എല്ലായ്പ്പോഴും പരിപൂര്‍ണ്ണ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദേവങ്കല്‍ നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന കല്‍കിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ മാത്രമാകുന്നു കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര നിയമങ്ങള്‍ എന്നതിന് എല്ലാക്കാലവും എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സ്ഥിതിയിലും പരിപൂര്‍ണ്ണ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ തന്ത്രി അഥവാ തന്ത്രിമാര്‍, തന്ത്രി കുടുംബക്കാര്‍,  ഊരായ്മക്കാര്‍ തുടങ്ങിയ രീതിയില്‍ യാതൊന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നതല്ലായെന്നും അത്തരത്തില്‍ ആര്‍ക്കും അധികാര അവകാശങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നതല്ലായെന്നും ഇതിനാല്‍ കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര സ്ഥാപകനായ കല്‍കി അന്തിമ കര്‍ശന തീരുമാനമായ് ക്ഷേത്ര നിയമാവലിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

 14. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ (കല്‍കിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനാമുറി) യാതൊരു കാലത്തും യാതൊരു രീതിയിലും യാതൊരു പ്രകാരത്തിലും യാതൊരു തീരുമാനത്താലും യാതൊന്നിനായിക്കൊണ്ടും യാതൊന്നിനു വേണ്ടിയും  ജ്യോതിഷ, മാന്ത്രിക, താന്ത്രിക, വാസ്തു, കൈനോട്ട, മഷിനോട്ട,  ഭാവദര്‍ശന, ഉറഞ്ഞുതുള്ളി പറയല്‍, വെളിച്ചപ്പാട് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സംബന്ധമായതും  അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ക്രിയകളും ദോഷ പരിഹാരങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും ഏലസുകളും  ആചരണങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും വിധികളും പ്രയോഗങ്ങളും രീതികളും നടപടികളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിഷ്ഠകളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മുറകളും പാരമ്പര്യ വിധികളും സൂക്തങ്ങളും വ്രതങ്ങളും കഥകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഉരുവിടലുകളും പരിചയങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ചെണ്ട മുതലായ വാദ്യശബ്ദഘോഷങ്ങളും കലാപരിപാടികളും കരിമരുന്നു പ്രയോഗങ്ങളും വെടിക്കെട്ടുകളും ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കലും ഉത്സവങ്ങളും എഴുത്തിനിരുത്തല്‍ ചടങ്ങുകളും, ചോറൂണുകളും, വിവാഹങ്ങളും കാര്യപരിപാടികളും മേളകളും എഴുന്നെള്ളിക്കലുകളും കഥാഖ്യാനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും പൂജകളും വഴിപാടുകളും നിവേദ്യങ്ങളും അന്നദാനങ്ങളും സദ്യകളും നാഡി താളിയോലകളെന്ന നാഡി ജ്യോതിഷത്തില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത ദോഷപരിഹാരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാവിധമായ തല്‍സംബന്ധ കാര്യങ്ങളും യാതൊരു കാരണവശാലും യാതൊരു വിധത്തിലും ഭാഗികമായോ ഘട്ടംഘട്ടമായോ പൂര്‍ണ്ണമായോ ദിവസകണക്കിലോ താല്‍ക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോപോലും നടപ്പാക്കുവാനും നിലനിര്‍ത്തുവാനും പ്രയോഗത്തില്‍ വരുത്തുവാനും പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാനും പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാനും പാടില്ലായെന്ന കല്‍കിയുടെ അന്തിമ കര്‍ശന തീരുമാനം ഇതിനാല്‍ ദേവകാര്യത്തിനുവേണ്ടി ദേവഹിതപ്രകാരം പരമപ്രാധാന്യമുള്ളതായി മേല്‍ക്കൊടുത്ത മറ്റ് തീരുമാനങ്ങളോടൊപ്പം കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര നിയമാവലിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

 15. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രദക്ഷിണമില്ല.

 16. കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാദിനം: വൃശ്ചിക ചോതി. പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തിലും യാതൊരു വിധ ആഘോഷങ്ങളും പാടില്ല. അന്നും സാധാരണ പോലെ ഭക്തര്‍ക്ക്‌ കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ന് സദുദ്ദേശ്യപരമായി മാത്രം പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച് പോകാം. വിഗ്രഹം: കല്‍കി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്.

 17. ക്ഷേത്രത്തില്‍ പുകവലി പാടില്ല. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയ ലഹരി പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രവേശിക്കരുത്.

 18. ക്ഷേത്രത്തില്‍ വഴിപാടുകളില്ല. ഒരു ഭണ്ഡാരംമാത്രം (സംഭാവനകള്‍, ഡിഡി, എംഒ, ചെക്ക് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല).


കല്‍കി അറിയിച്ചു-ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സദുദ്ദേശ്യപരമായ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും സഫലീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കില്‍ ദേവകാര്യാര്‍ത്ഥം ദേവഹിതപ്രകാരം ക്ഷേമാധിഷ്ഠിത ഭരണത്തിലൂടെ ഭരണാധികാരി എന്ന സ്ഥാനത്താല്‍ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണം.

ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സദുദ്ദേശ്യപരമായ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും സഫലീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കില്‍ ദേവകാര്യാര്‍ത്ഥം ദേവഹിതപ്രകാരം ക്ഷേമാധിഷ്ഠിത ഭരണത്തിലൂടെ ഭരണാധികാരി എന്ന സ്ഥാനത്താല്‍ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയാല്‍ മാത്രമാകുന്നു.

– കല്‍കി

നിന്ദിക്കാതിരിക്കല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ വന്ദിക്കല്‍


ജന്മദേശത്തെ കല്‍കിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും കൈവശത്തിലുമുള്ള കല്‍കിപുരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് (58.472 സെന്റ്) ഈ ക്ഷേത്രം.

2013 മാര്‍ച്ച് 7ന് ലഭിച്ച താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്‌ റിന്യൂ ചെയ്തു. 2016 ഫിബ്രവരി 5ന് താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ച് 2016 ജൂലായ് 8ന് പൂര്‍ത്തിയാക്കി. 2016 ആഗസ്ത് 3ന് കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന്, ഡോ. ഷൈന്‍. സി. ചിന്നന്‍ ( facebook.com/Shine-builders-120711364742644/ ) അനുവദിച്ച സ്ട്രക്ച്ചറല്‍ സ്റ്റബിലിറ്റി സെര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും നിയമപ്രകാരം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2016 സപ്തംബര്‍ 8ന് വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌  കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ അംഗീകരിച്ചു. ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാന്‍: ബിജു. പി.പി.

പ്രാണികള്‍ കടക്കാത്ത അടപ്പുള്ള ഓട്ടുവിളക്കാണ് (Design Patent No.225592) ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രത്തില്‍ വഴിപാടുകളില്ല. ഒരു ഭണ്ഡാരംമാത്രം (സംഭാവനകള്‍, ഡിഡി, എംഒ, ചെക്ക് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല).


ദേവകാര്യം: ഏക ആരാധന - കല്‍കി

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദേവകാര്യത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുവാനും അവിശ്വസിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും വിമര്‍ശിക്കുവാനും പരിപൂര്‍ണ്ണ സ്വാത ന്ത്ര്യമുണ്ടണ്ട്. പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ മൗലീകാവകാശത്തെ സദാ ബഹുമാനിക്കണം. നിര്‍ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ ഒരിക്കലും പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല. സ്വയം അറിഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ച് തനിക്കുവേണ്ടണ്ടി സ്വയം അനുസരിക്കണം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ ആത്മാര്‍ത്ഥയോടെ നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മതമാക്കി മാറ്റിയാല്‍ അപകടമാകും. വ്യക്തികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരായി മാറാന്‍ ശ്രമിക്കും. പരമഗുരു ശിവദേവനാകുന്നു, മനുഷ്യരല്ല. മനുഷ്യരെ ആദരിക്കാം ബഹുമാനിക്കാം വേണമെങ്കില്‍ അദ്ധ്യാപകരായും കാണാം, പക്ഷേ അര്‍പ്പിച്ച് ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല. ഓരോരുത്തരേയും അവരുടെ സ്ഥാനപരിധി അറിഞ്ഞ് നിര്‍ത്തേണ്ടിടത്ത് നിര്‍ത്തിയാല്‍ കുറേ അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാം. സ്വയം വഴി തെറ്റുകയുമില്ല. ദേവങ്കല്‍ നിന്നും നേരിട്ട് അനുഗ്രഹത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം. ഇടനിലക്കാര്‍ വേണ്ട. ജീവന്റെ മേല്‍ഗതിക്ക് ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠം.

ദേവങ്കലേയ്ക്കുള്ള അര്‍പ്പണവും സ്വയം ആത്മാര്‍ത്ഥതയും സദുദ്ദേശ്യവും അതാത് സ്ഥാനപ്രകാരമുള്ള സ്വകര്‍മ്മ പൂര്‍ത്തീകരണവുമാകുന്നു ജീവന്റെ മേല്‍ഗതിക്ക് അടിസ്ഥാനം.

– കല്‍കിദേവകാര്യം: ഏക ആരാധന - കല്‍കി. Part 1. 1920x1508px. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം. ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഭക്തര്‍ക്കും അനുവാദമുണ്ട്.

ദേവകാര്യം: ഏക ആരാധന - കല്‍കി. Part 2. 1920x1508px. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം. ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഭക്തര്‍ക്കും അനുവാദമുണ്ട്.


വസ്തുതകള്‍

കോടാനുകോടി മനുഷ്യരില്‍ നിന്നും പ്രത്യേകമായി ഒരാളെമാത്രം വേര്‍തിരിച്ചറിയുവാന്‍ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ?

വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു രൂപം, മുഖം, ആകൃതി, ഘടന, വിരലടയാളം തുടങ്ങിയവയുണ്ടാകും. അതില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടായാല്‍ മറ്റൊരാളാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരേയും തിരിച്ചറിയുവാന്‍ സാധിക്കുന്നത്‌. സാര്‍വ്വജനീനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുതയാണിത്.

ഭഗവാന്‍ ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും രാജാവായിരുന്നു. മനുഷ്യനും അവതാരവുമാകുന്നു.  അക്കാലത്തും ധാരാളം മികവുറ്റ ചിത്രകാരന്മാരും ശില്പികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

അക്കാലത്ത് സൂക്ഷിച്ച സപ്തമാവതാര ശ്രീരാമന്റെയും അഷ്ടമാവതാര ശ്രീകൃഷ്ണന്റേയും യാഥാര്‍ത്ഥ വിഗ്രഹവും ചിത്രവും ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായിരുന്നുവെങ്കില്‍, നിരവധി ശില്പികള്‍ കൊത്തിയെടുത്ത വ്യത്യസ്ത രൂപവും മുഖവും ദേഹഘടനയും ആകൃതിയുമായി ശ്രീരാമന്റേയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റേയുമെന്ന പേരില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള അനേകം ചിത്രങ്ങളേയും വിഗ്രഹങ്ങളേയും ശില്പങ്ങളേയും അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നോ?

ശ്രീരാമന്റേയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റേയും യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രവും വിഗ്രഹവുംപോലും സൂക്ഷിച്ചു നിലനിര്‍ത്താത്തതിനാല്‍ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കേ അവതാര ചരിതത്തില്‍ നിന്ദിതമായ കല്പിത കഥകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് വികലമാക്കുവാന്‍ പ്രയാസമെന്ത്?

ഗാന്ധിജിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രം ലഭ്യമായതിനാല്‍ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപം വരച്ച് അത് ഗാന്ധിജിയാണെന്ന് കരുതി നിന്ദിക്കേണ്ടതില്ല.haindava vasthuthakal-kalki


അത്യന്താധുനിക സാങ്കേതിക പുരോഗതി നേടാന്‍ മനുഷ്യരേക്കാള്‍ ദേവിദേവന്മാര്‍ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നത് നിന്ദിക്കല്‍ കൂടിയാകുന്നു. വായുമണ്ഡലമായ ഈ ഭൂമിയിലെ പഞ്ചഭൂതാത്മക ശരീരഘടനയുള്ള മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസത്തേയും ഭക്തിയേയും, യോഗ്യതയേയും അര്‍ഹതയേയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ജനിതകാധികാരി ബ്രഹ്മദേവനും സര്‍വ്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവദേവനും സംരക്ഷണാധികാരി വിഷ്ണുദേവനും അനുഗ്രഹമേകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വായുമണ്ഡലമായ ഈ ഭൂമിയില്‍നിന്നും ഏറെ അകലെ, പ്രകാശസ്വരൂപ ഘടനയുള്ള (പഞ്ചഭൂതാത്മകമല്ല) ജ്യോതിര്‍മണ്ഡലങ്ങളായ ശിവലോകത്തിലും വിഷ്ണുലോകത്തിലും ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മനുഷ്യര്‍ക്ക് അപ്രാപ്യമായ അത്യന്താധുനിക സാങ്കേതിക പുരോഗതി നേടാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ഭക്തര്‍ സ്വയം വിസ്മരിച്ച്, പൂര്‍വ്വകാലത്തെ മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന  ആയുധങ്ങളായ വാള്‍, ശൂലം, ഗദ തുടങ്ങിയവ ഇപ്പോഴും ദേവീദേവന്മാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നത് സാമാന്യ യുക്തിയ്ക്കും ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ പ്രായോഗിക യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ക്കും നിരക്കുന്നതല്ല.

ദേവിദേവന്മാര്‍ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും വാളും ശൂലവും ഗദയും മറ്റും ആയുധമാക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍, ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ വേര്‍ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെപ്പോലെയോ, ഇരുപത്തിഅഞ്ച് പൈസ ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധിച്ച കാര്യം അറിയാത്തവരെപ്പോലെയോ ആണ്. നവീനവും ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളുമുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് വേര്‍ഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോജനങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കാത്തതിനേക്കാള്‍, സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനിയുടെ നിരന്തര ഗവേഷണഫലങ്ങളേയും സാങ്കേതികപരമായ മികവിനേയും നിന്ദിക്കുകകൂടിയാണ് സ്വയം ചെയ്യുന്നതെന്ന പരമാര്‍ത്ഥം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അക്കാലത്ത് മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളാണ് വാള്‍, ശൂലം, ഗദ മുതലായവ. ഈ സാങ്കേതിക യുഗത്തില്‍ മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യന്താധുനിക ആയുധങ്ങളും. മനുഷ്യര്‍ കൈവരിച്ച സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം ദേവവൃന്ദങ്ങള്‍ക്കും നേടനായില്ലെന്നാണോ, അതോ നേടിയ പുരോഗതി അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണോ ദേവീദേവന്മാര്‍ ഇപ്പോഴും വാളും ശൂലവും ഗദയും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്?


“നിന്ദിക്കാതിരിക്കല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ വന്ദിക്കല്‍” കല്‍കി


“എല്ലാം ആകുന്ന ഏകവും സമ്പൂര്‍ണ്ണവും സ്വതന്ത്രവും സമുന്നത സര്‍വ്വാധികാര സ്ഥാനവും പരബ്രഹ്മവും ആകുന്ന സര്‍വ്വം സന്തുലിതം ആകുന്ന നിയപ്രകാരം സ്വയം സൃഷ്ടിയായി നിലകൊണ്ട് [ജനിതകം, ക്രമം, സംരക്ഷ | For Genetic. Organize. Protect. (G.O.P.)] എന്നിവയ്ക്കായി അനുവദിച്ച സമുന്നത സ്ഥാനാധികാരത്താല്‍ ജ്യോതിര്‍ മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്മലോകത്തിലും ശിവലോകത്തിലും വിഷ്ണുലോകത്തിലും നിലകൊള്ളുന്ന സ്വയംഭൂ ചൈതന്യവും പ്രകാശ സ്വരൂപവും (പഞ്ചഭൂതാത്മകമല്ല) ദേവവര്‍ഗ്ഗവുമായ ജനിതകാധികാരി ബ്രഹ്മദേവനും സര്‍വ്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവദേവനും സംരക്ഷണാധികാരി വിഷ്ണുദേവനും അനന്തകോടി പ്രണാമങ്ങള്‍.” കല്‍കി


കല്‍കിയുടെ സന്ദേശം: ബ്രഹ്മ-ശിവ-വിഷ്ണു


ബ്രഹ്മ-ശിവ-വിഷ്ണു: യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രം ലഭ്യമല്ല

“പ്രകാശസ്വരൂപ ഘടനയില്‍ (പഞ്ചഭൂതാത്മകമല്ല) സ്വയം ഉത്ഭവിച്ചവരും ജ്യോതിര്‍മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്മലോക- ശിവലോക-വിഷ്ണുലോക വാസികളുമായ ബ്രഹ്മദേവന്റേയും സരസ്വതിദേവിയുടേയും ശിവദേവന്റേയും പാര്‍വ്വതിദേവിയുടേയും വിഷ്ണുദേവന്റേയും ലക്ഷ്മിദേവിയുടേയും യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രം ഈ ഭൂമിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമല്ല.” -കല്‍കി

കല്‍കിയുടെ സന്ദേശം: ബ്രഹ്മ-ശിവ-വിഷ്ണു

Kalkipuri Insect Free Bronze Oil Lamp. Bronze Lid with special arrangements for oil Lamp to make it insect free. Patent pending. Design patent No.225592. Newly modified design patent protected. Inventor: Kalki, Kalkipuri, Edavannappara, Malappuram-673645, Kerala, India. kalkipuri.com.


“പ്രാണികള്‍ വീണ് അശുദ്ധമായ നിലവിളക്കിലെ എണ്ണയും ഒരു കടല്‍ ജീവിയുടെ പുറംതോടും അവശിഷ്ട അസ്ഥിയുമായ ശംഖും ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ പാടില്ല.” കല്‍കി


കല്‍കിപുരി പ്രാണികള്‍ കടക്കാത്ത അടപ്പുള്ള നിലവിളക്ക്

Kalki obtained two patents from Indian patent Office, Kolkata on 16th & 18th June, 2010 for the designs of Insect Free Bronze Oil Lamp (Design Patent No.225592) and Bronze Conch (Design Patent No.225593). The top cover of insect free bronze oil lamp prevents the fall of insects into oil and Bronze Conch should be used instead of conch (an outer cover of an oceanic living organism and remnants of bones). See Page Nos. 40 (2888) & 41 (2889) of Indian Patent Office Journal (Design) 11 Feb 2011.

Kalkipuri Insect Free Bronze Oil Lamp. Bronze lid with special arrangements for oil Lamp to make it insect free. Patent pending. Design patent No.225592. Newly modified design patent protected. Inventor: Kalki, Kalkipuri, Edavannappara, Malappuram-673645, Kerala, India. kalkipuri.com.

കല്‍കിപുരി പ്രാണികള്‍ കടക്കാത്ത അടപ്പുള്ള നിലവിളക്ക്, തൂക്കുവിളക്ക്, കവരവിളക്ക് , ഒട്ടുശംഖ്....പുനര്‍ജന്മം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള്‍ – കല്‍കി

ജന്മാന്തരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജീവന്‍റെ യാത്ര ചരിത്രപരമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം. ശ്രീരാമന്റേയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റേയും പുനരവതാരം. വിവേകാനന്ദന്‍റെ പുനര്‍ജന്മം. 1970 ഏപ്രില്‍ 4ന് ജനിച്ച് ഏഴ് ദിവസം മാത്രം ജീവിച്ച് തിരിച്ച് പോയതിന് ശേഷം 1971 ഡിസംബര്‍ 14-ാം തിയ്യതിയിലെ പുനര്‍ജന്മം. ആകെ ശ്ലോകങ്ങള്‍ 70. ആകെ വരികള്‍ 280. ആകെ പദങ്ങള്‍ 840.


Book Punarjanmam Cover


Download Book from Official Website Download Book from Flipkart