കല്‍കി അവതാരം - വീഡിയോകള്‍

ദൃശ്യങ്ങള്‍

കല്‍കി അവതാരം : വീഡിയോകള്‍. അഗസ്ത്യനും വിശ്വാമിത്രനും എഴുതിയ ഭഗവാന്‍ ശിവന്റേയും പാര്‍വതി ദേവിയുടെയും ദിവ്യസംഭാഷണങ്ങളുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ കല്‍കി പുരാണം, കല്‍കിയുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ.

Contents

ഗവണ്‍മെന്‍റ് ലാഭത്തിനോ ജനക്ഷേമത്തിനോ? – Kalki – Part 1 & 2

പുരാതന നാഡിതാളിയോലകളുടെ (നാഡി ജ്യോതിഷം) ചരിത്രം

ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നമ്മുടെ അവകാശം -കല്‍കി

കല്‍കി അവതാരം നമ്മുടെ ദിവ്യവാണികളാല്‍ പ്രസിദ്ധമാകും – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയ കല്‍കി പുരാണം. ശിവദേവന്റേയും പാര്‍വതി ദേവിയുടെയും ദിവ്യസംഭാഷണം.

കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്രം: 2017 നവംബര്‍ 26. ദേവകാര്യം: ഏക ആരാധന. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം.

ദേവകി ടീച്ചര്‍ (06.10.1952 – 09.09.2017): ഇന്റര്‍വ്യൂ 2016 ഡിസംബര്‍ 15

വിവേകാനന്ദന്‍ കല്‍കിയായി പുനരവതരിച്ചു – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

കല്‍കി എകത്വത്തില്‍ നിലകൊള്ളുന്നു – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

കല്‍കി അജ്ഞതയകറ്റുവാന്‍ വന്നവന്‍ – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

കല്‍കി നമ്മേയും പാര്‍വതിയേയും സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചു – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

കല്‍കിപുരി സ്ഥലകേസില്‍ കല്‍കി വിജയിയ്ക്കും – ശിവദേവന്‍. 16/8/2008ന് കല്‍കി വിജയിച്ചു.

അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്. കല്‍കിയെക്കുറിച്ച് പുരാതന കാലത്ത് ശിവലോകത്തില്‍വെച്ച് ശിവദേവന്‍ പാര്‍വതി ദേവിയോട് അറിയിച്ചു: കല്‍കിപുരി സ്ഥലകേസില്‍ കല്‍കി വിജയിയ്ക്കും. 16/8/2008ന് കല്‍കി വിജയിച്ചു. (ആദി തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങള്‍: സിക്കളത് ആത്തിവഴി തെളിവുകിട്ടും (1):18:3. അര്‍ത്ഥം: സിക്കളത് = പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ (കേസ്), ആത്തിവഴി=സ്വന്തം സ്വത്ത് സംബന്ധമായുള്ള, തെളിവും കിട്ടും=അനുകൂലമായി പരിഹരിയ്ക്കപ്പെടും.).

2003ല്‍ കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണത്തിനിടയില്‍ കല്‍കിയുടെ അച്ഛന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മൂത്തമകനും സംഘവും ആസൂത്രിതമായി കൃത്രിമ രേഖയുണ്ടാക്കി (ആധാരം നമ്പര്‍: 1720/2001) കോടതിയില്‍നിന്നും താല്‍ക്കാലിക സ്റ്റേ നേടി കല്‍കിപുരിയെ കൈവശപ്പെടുത്തി നശിപ്പിച്ച് ക്ഷേത്രനിര്‍മ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസില്‍ [123/2003 & 26/2007 (206/2003)] 2008 ആഗസ്ത് 16ന് കല്‍കി വിജയിച്ചു. കല്‍കിപുരിയുടെ ആകെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം 58.472 സെന്റ് മാത്രം. 2013 മാര്‍ച്ച് 7ന് കല്‍കിപുരി ക്ഷേത്ര താഴികക്കുട നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള നിര്‍മ്മാണാനുമതി ലഭിച്ചു.

വിഷ്ണുവും, നാം പാര്‍വ്വതി സമേതനായും കല്‍കിയില്‍ കുടികൊള്ളുന്നു – ശിവദേവന്‍

കല്‍കി ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തില്‍ ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിച്ചിരുന്നു – ശിവദേവന്‍

കല്‍കി രാമനും കൃഷ്ണനും വിവേകാനന്ദനുമായി അവതരിച്ചിരുന്നു – ശിവദേവന്‍

കല്‍കി ശ്രീരാമാവതാരത്തില്‍ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു – ശിവദേവന്‍

കല്‍കിയുടെ ജനന തിയ്യതി 1971 ഡിസംബര്‍ 14 – ശിവദേവന്‍. അഗസ്ത്യ മഹര്‍ഷി എഴുതിയത്.

നാഡിജ്യോതിഷം: ദിലീപിന്റെ ‘ചന്ദ്രേട്ടന്‍ എവിടെയാ’ എന്ന സിനിമയില്‍


Leave a Reply